น้ำตกอันดับ 1

 1253720754[1]

น้ำตกอีกัวซู เป็นหนึ่งใน the New7Wonders of Nature ของโลก

น้ำตกนี้มีความสูง 62 – 82 เมตร
มีทั้งหมด 275 น้ำตก เรียงราย อยู่ในอาณาบริเวณใกล้เคียงกัน
มีความยาวทั้งสิ้น 2.7 กิโลเมตร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s